ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 125

 

     

     

     

    

   

   

   

   

   

   

             เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นิสิต และบุคลากรคณะฯ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทานและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตและบุคลากรของคณะ ได้มีส่วนร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         โดยมีอาจารย์สัณชัยห์ หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมคณาจารย์ภายในคณะฯ ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1