กิจกรรมไหว้ครู คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 149

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานกิจการนิสิต จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมอาจารย์นิสิตภายในคณะฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

          ซึ่งมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีฯ โดยนายอดิศักดิ์ ธรรมวงค์ ประธานสโมสรนิสิตคณะฯ เป็นตัวแทนนิสิตกล่าวคำนำไหว้ครู กล่าวนำคำปฏิญาณตน ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขามอบพานดอกไม้และธูปเทียนไหว้ครู จากนั้นรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอกาสแก่นิสิตใหม่ ภายในพิธีมีกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งพี่ๆนิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมได้กล่าวแนะนำแนวทางการเรียนและการทำกิจกรรมแก่นิสิตใหม่