คณะ ICT ทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 156

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม  2562 ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี และผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ทั้งภายในคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ปี 2562 ณ บริเวณลานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสาร โดยภายในพิธีมีการถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พระสงฆ์ประพรม
น้ำพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและอาคารสถานที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีใหม่นี้ 
            

   

   

   

   

   

         จากนั้นช่วงบ่าย ได้มีการแข่งขันเปตอง ณ บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีทั้งทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคีภายในคณะ และส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่นี้