เหรียญเงิน 1 คณะ 1 โมเดล

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 440| Academic,Research|


     

     

     

     

               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัด “นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล” ประจำปี 2562 ซึ่งมีหน่วยงานจากคณะ วิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน

            ภายในงานได้มีการจัดการประกวดผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ซึ่งโมเดลที่ได้รับรางวัล คือ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชนโมเดล” โดยการจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีกำลังใจในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้มีความพัฒนาเป็นพะเยาโมเดลต่อไป