เข้ารอบชิง NSC 2019 ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 369| Academic,Research|

 

                                 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ชนะการแข่งขันการนำเสนอผลงาน (รอบที่สอง) ระดับภูมิภาคเหนือ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: National Software Contest 2019 “รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ซึ่งผลงานที่ชนะการแข่งขัน ในรอบการนำเสนอผลงาน คือ “โครงงานแอปพลิเคชันสังเกตการนอนด้วยปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวณัฐธภรณ์ ทุนร่องช้าง และนายธราทร ตันวินิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีอาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานฯ ซึ่งนิสิตที่ชนะการแข่งขันในรอบการนำเสนอ ระดับภูมิภาคเหนือแล้ว จะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้