เยี่ยมบ้านนิสิตประสบเหตุอัคคีภัย

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 508| Academic,Research|

 

      เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนายนพฤทธิ์ บ้านสระ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา

          ในเบื้องต้น ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมสิ่งของบริจาคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย

          ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคและมอบสิ่งของช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook @nopparit Bansra หรือสามารถบริจาคได้ที่....

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 9845201008 ชื่อบัญชี นายนพฤทธิ์ บ้านสระ
หมายเลขพร้อมเพย์ 0987895305 นายนพฤทธิ์ บ้านสระ
หมายเลขทรูวอเลท 0987895305 นายนพฤทธิ์ บ้านสระ

เลขบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

017722581304 ชื่อบัญชี นางสเถียร ไชยสาร (มารดานายนพฤทธิ์)

หรือสามารถบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของได้ที่ บ้านเชขที่ 30 หมู่ 8 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160