บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 842| Academic,Research|

     

     

     

     

     

     

     

         ภาพบรรยากาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 TCAS 62 รอบแรก ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อในวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องด้วยจำนวนนิสิตใหม่ของคณะเทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มารายงานตัว ในรอบแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 223 คน ซึ่งมีรุ่นพี่คณะ ICT มารอต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่และผู้ปกครอง พร้อมกับแนะนำคณะและสาขาวิชาต่างๆในเบื้องต้นให้น้องๆได้รับทราบ

         และภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (TCAS 62 รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีน้องๆที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบที่ 2 เข้ามาสัมภาษณ์ โดยทางคณะฯ
ได้แยกน้องๆตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาไปตามห้องสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจะได้รู้เส้นทางภายในตึกและห้องสาขาวิชาของตนเอง พร้อมทั้งยังได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ในสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชานั้นๆอีกด้วย

  ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยา