ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 353| Academic,Research|

    

    

    

    

    

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรคณะฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช ตลอดจนประกอบพระราชกรณียกิจ
ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยให้มีการวางพวงมาลาสักการะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และให้วันนี้เป็นหนึ่งในวันรัฐพิธีของไทย