พิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 397| Academic,Research|

 

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ฤกษ์งามยามดีของการเริ่มต้นปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดหม้อแกงทอง พระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณฺณสิริ และได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ โรจนวสุ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เจริญสติปัญญา เพิ่มบารมี ให้แก่ท่านคณบดี ผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และจุลเจิมห้องทำงาน ผูกข้อมือ ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานสืบต่อไป

 

นางโกลัญญา ตายะ (หัวหน้าสำนักงานคณะ ICT) : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ