นิสิต CG คว้าทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 125

 

              เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นางสาวผกาแก้ว ภักดีราช นิสิตชั้นปีที่ 2 และ นางสาวปราณตะวัน หาญสุข นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 38 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ได้เดินทางถึงเมืองโบร์นมัท ประเทศอังกฤษ โดยมี Host ให้การต้อนรับ
อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

          ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้นิสิตให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล และก้าวทันโลก อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนิสิตอีกทางหนึ่งด้วย