แสดงนิทรรศการ BEYOND PHAYAO CITY จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 378| Academic,Research|

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดบูธแสดงนิทรรศการในหัวข้อ Application วันรับปริญญาของหมาวิทยาลัยพะเยา (BEYOND PHAYAO CITY) ณ โรงแรมเดอะพาร์ค โฮเทล จังหวัดพิษณุโลก

โดยภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อัฉริยะพร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอัฉริยะของประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศและส่งเสริมให้พื้นที่ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่
Smart City ให้กับผู้นำเมือง หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมือง

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว