คณะ ICT ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จ.พะเยา

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 19 มิ.ย. 2562, 17:09 น.| 493| Academic,Research|

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา,สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา,หอการค้าจังหวัดพะเยา และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จังหวัดพะเยา ณ ห้องICT1219 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการพัฒนาเรื่องเน็ตเวิร์คและตลาดออนไลน์ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

       โดยมีผู้ประกอบการชุมชนเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีพะเยาเข้าร่วมอบรม ซึ่งมีดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยดร.เกวลินทร์ จันทร์ดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์วิสูตร แก่นเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นผู้ช่วยวิทยากร  โดยมีการสอนทำการตลาดออนไลน์ จัดทำเพจ Facebook การโฆษณาบน Facebook ที่ตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมทั้งการสอนถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว