ทำบุญห้องสโมสรนิสิตคณะ ICT

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 24 มิ.ย. 2562, 12:01 น.| 410| Academic,Research|

 

 

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญห้องสโมสรนิสิตประจำคณะฯ ณ ห้องสโมสรนิสิต อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    จากนั้นพระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณฺณสิริ เจ้าอาวาสวัดหม้อแกงทอง เจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำมนต์ พร้อมเจิมห้องสโมสรนิสิต เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตซึ่งภายในพิธีมีนางสาวนัยน์ปพร พีรจรัสภัทร์ ประธานสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณธ ICT) : ข่าว

งานคุณภาพนิสิต : ภาพ