ผนึกกำลัง TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว 2020

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 26 มิ.ย. 2562, 12:39 น.| 424| Academic,Research|

 

      

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , อาจารย์และครูประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย พร้อมบุคลากรสมาคมฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดงานประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TESA Top Gun Rally 2020) พร้อมทั้งประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว

TESA Top Gun Rally นับเป็นเวทีสำหรับการค้นหาสุดยอดฝีมือทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อเข้าร่วมประชันทักษะ จะผ่านการคัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของแต่ละสถาบันมาเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านวิชาการ ทัศนคติและสังคม สำหรับรูปแบบของการดำเนินแข่งขันในโครงการจะจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งในการแข่งขันทางด้านนิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่กำหนดในแต่ละวันบนหลักการของ Problem-Based Learning โดยในระหว่างการเข้าร่วมแข่งขันจะมีคณะกรรมการประเมินคะแนนสะสมตามหัวข้อและเกณฑ์ที่กำหนด ทีมที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 4 ลำดับแรกจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว