พิธีทำบุญคณะ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 4 ก.ค. 2562, 10:47 น.| 386| Academic,Research|

 

         

            เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญคณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ โดยนพิธีได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระครูอาทร พัฒนพิศาล เจ้าคณะตำบลแม่กา เจ้าอาวาสวัดแม่กาห้วยเคียน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม พระสงฆ์ จำนวน 8 รูป ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนเพื่อการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

          ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อแนะนำแนวทางและหลักการปฏิบัติตนในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนเพื่อให้นิสิตเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ ซึ่งมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้น ดร.พรเทพ โรนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวปฐมนิเทศ และให้โอวาทนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำภาพรวมคณะให้กับนิสิตใหม่ได้รับทราบ จากนั้น อาจารย์สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวแนะนำการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตใหม่ โดยเน้นเรื่องของการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา และการประเมินผลการเรียน และรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้แนะนำบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เกี่ยวกับทุนการศึกษา และสวัสดิการต่างๆของนิสิตใหม่ หลังจากนั้นนิสิตใหม่แยกย้ายไปตามห้องสาขาวิชา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิชาฯ

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว