ร่วมพิธีสถาปนา 9 ปี ม.พะเยา

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 22 ก.ค. 2562, 15:34 น.| 442| Academic,Research|

    

       เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม นายวรกฤต  แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ นางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ ร่วมถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
      โดยภายในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ได้ผ่านการคัดเลือกและตัดสินให้เป็น บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสายวิชาการ และสายบริการ ทั้งสิ้น 6 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ด้วย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ