พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 30 ก.ค. 2562, 10:31 น.| 508| Academic,Research|

      

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นายสุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

 

          พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 โดยตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้