พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 30 ก.ค. 2562, 11:18 น.| 595| Academic,Research|

 

 

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

     ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู  การขับร้องเพลงพระคุณที่สาม  การเจิมหนังสือเรียน พิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชา และพิธีบายศรีสู่ขวัย เพื่อความเป้นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่  ตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมของไหว้ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู คือ ดอกมะเขือ หมายถึง ความสามารถในการเกิดและแพร่กระจายได้ทั่วไปในทุกที่, หญ้าแพรก  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว , ข้าวตอก หมายความว่า ปัญญาความคิดที่แตกฉาน เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม และดอกเข็ม มีความหมายว่า ความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความแหลมคมราวเข็มหรืออาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุกโอกาส

       นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลการเรียนดีเด่น  นิสิตกิจกรรมดีเด่น ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย : ภาพ