นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 28 ส.ค. 2562, 13:32 น.| 778| Academic,Research|

       

          วันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดร.สุขชาตรี ประสมสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IRCE 2019 (IEEE & Scopus) International Conference of Intelligent Robotic and Control Engineering ในฐานะ Technical Committee ด้าน Artificial Intelligent and Applications และเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในชื่อเรื่อง “Comparison of Language Structure between S’gaw Karen and Thai for Natural Language Processing.”