กิจกรรมการบูรณาการ การเรียนการสอนความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 2 ก.ย. 2562, 15:32 น.| 512| Academic,Research|

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ออกบริการความรู้ให้กับชุมชุน โดยมีจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อจัดทำสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ให้แก่ภาคธุรกิจในชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา และได้ผลตอบรับจากภาคธุรกิจเป็นอย่างดี และเป็นการทดลองนำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาปฏิบัติงานจริง ในขณะที่ภาคธุรกิจในชุมชนพะเยาก็ได้รับสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไป
          โดยจะมีการลงพื้นที่ทำสื่อโฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจให้ทางสาขาวิชา ฯ จัดทำสื่อให้ ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ทำสื่อโฆษณาให้กับร้านใบเตย
Homemade Bakery ซึ่งเป็นร้านที่ทำขนมชั้นชาววังและวุ้นกะทิแฟนซีดอกไม้

 

นางสามยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย : ภาพ