โครงการแนะแนวสัญจร คณะ ICT ม.พะเยา 2562

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2562, 13:12 น.| 514| Academic,Research|

   

   

       ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ พร้อมนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โครงการแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ ฯ ให้แก่นักเรียน และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        เริ่มต้นลงพื้นที่แนะแนวทริปแรก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว จำนวน
30 คน จากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา มีนักเรียนทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 70 คน และทริปที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ช่วงเช้าเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านหลวง มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 50 คน ช่วงบ่ายที่โรงเรียนสา มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 30 คน และโรงเรียนสุดท้ายของจังหวัดน่าน โรงเรียนปัว มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวสัญจร ประมาณ 30 คน ซึ่งในแต่ละทริปทางทีมงานมีกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อสร้างสีสันและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับนักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนและข้อมูลทั่วไปของคณะ ฯ 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ