ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2562, 13:48 น.| 356| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2562 ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางงานวิจัยเชิงลึกและการสร้างนวัตกรรมใหม่ในเชิงพื้นที่ภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย ได้นำคณะไปศึกษาดูงานการจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชุนเมือง ณ Ueno Park รวมถึงการบริหารจัดการน้ำโดยองค์กรเอกชน (Ground work) และชุมชนท้องถิ่น ณ เมือง Mishima ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองแห่งสายน้ำ” นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน ณ Metropolitan area outer underground discharge channel ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำในสภาวะฉุกเฉิน โดยมีอุโมงค์ยักษ์สำหรับการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วลดภาวะความเสี่ยงภัยพิบัติให้กับเมืองโตเกียวอีกด้วย

          และได้มีการออกอากาศข่าวท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ตามลิงค์ ดังนี้ https://www.fnn.jp/posts/2019090600000001SUT/201909061100_SUT_SUT?fbclid=IwAR14Z8XqBjlYxrq0OAQbLlfzXbJ9cTw3aRtdcU5eGOO07QMdpG4gzVDg84U