GIS แนะแนวหลักสูตร

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2562, 14:15 น.| 533| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 80 ปี พะเยาพิทยาคม สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยมีผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว, ดร.นิติ เอี่ยมชื่น, ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ็อต, ผศ.ดร. บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่และนิสิตในสาขา  ให้ข้อมูลและแนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเกมส์สันทนาการ เพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนได้ร่วมสนุก โดยได้รับความร่วมมือจากน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรเป็นจำนวนมาก