ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE ครั้งที่ 1

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 13 ก.ย. 2562, 15:17 น.| 156

         

        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นเวทีเสวนา เรื่อง ความสำเร็จและกระบวนการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก โดยนำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาพูดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแชร์ขั้นตอนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “โครงการอนุรักษณ์และฟื้นฟูสภาพป่า โดยฝายต้นน้ำลำธาร บ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” และ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำผลงานมานำเสนอให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับชมและรับทราบข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ