นิสิตคณะ ICT คว้ารางวัล START UP พัฒนาต้นแบบ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 13 ก.ย. 2562, 15:24 น.| 496| Academic,Research|

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม LONG BURN แอพพลิเคชั่นรวบรวมกิจกรรมประกาศการวิ่งมาราธอน" ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในกิจกรรมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand league 2019) รอบ Demo Day เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 50,000 บาท โดยมีอาจารย์นราศักดิ์ บุญเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกทีม LONG BURN ได้แก่

1.นายธีรเมธ อาภรณ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.นายนันทวัฒน์ เนตรทิพย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นายสุขวิทย์ เจริญเดช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.นางสาวจิรนันท์ ปัญญาจักร คณะวิทยาศาสตร์

5.นางสาวฐิติพร จันคำยา คณะวิทยาศาสตร์