คณะ ICT ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2562

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 ธ.ค. 2562, 16:48 น.| 389| Academic,Research|

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการรับตรง 10 % และโครงการนักเรียนเรียนดี

ในระบบ TCAS 63 รอบที่ 1

รับสมัคร

: วันนี้ - 16 ธันวาคม 2562  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 ม.ค. 63

ตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน
: 17 – 24 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 25 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

: 28 ม.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์
: 30 – 31 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 04 ก.พ. 63

รายงานตัว
: แจ้งให้ทราบภายหลัง

28 ม.ค. 63
: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

30 - 31 ม.ค. 63
: ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com