มอบธง TESA TOP GUN RALLY ให้เจ้าภาพปีต่อไป

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ม.ค. 2563, 10:25 น.| 450| Academic,Research|

           

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีพิธีปิดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเจ้าภาพจัดการประชันทักษะ ฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2563 ภายในพิธีปิด มี ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้น ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้ปิดการประชันทักษะ ฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมกับมอบธง TESA TOP GUN RALLY ให้กับอาจารย์ตะวัน ภูรัต ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชันทักษะ ฯ ในครั้งต่อไป  

          นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลการประชันทักษะ และ รางวัล Top score ซึ่งผลรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ฉุนสมุนไพร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมชุมนุมปืนบน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม type your Text จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  และรางวัล Hardware Programming ได้แก่ ทีมฉุนสมุนไพร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวัล Server Programming ได้แก่ ทีมชุมนุมปืนบน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล Intelligent Monitoring Systems ได้แก่ ทีมขิงข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวัล System Integration ได้แก่ ทีมขิงข่า ตะใคร้า ใบมะกรูด จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รางวัล Project Management ได้แก่ ทีม TheRimuru จากมหาวิทลัยนเรศวร และทีมชุมนุมปืนบน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัล Presentation ได้แก่ ทีมขิงข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง นอกจากนี้ยังมีรางวัล Friendship Award ได้แก่ ทีม SEE-IT 2020 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

              นิสิตช่วยงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : ภาพ  

                                              นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว