พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ก.พ. 2563, 10:37 น.| 369| Academic,Research|

 

             

   

 

             พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งในในปีนี้ บัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 268 คน และ มหาบัณฑิต จำนวน 2 คน

           ทางด้าน ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ของคณะไอซีทีทุกท่าน ที่มีความมานะอุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา ขอให้บัณฑิตทุกท่านภาคภูมิใจในความเป็น “บัณฑิตคณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา” ที่จะคงอยู่กับท่านตลอดไป

 

** ประมวลภาพการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถชมได้ที่ https://www.facebook.com/WeLove_ICTUP **