ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 มี.ค. 2563, 15:55 น.| 404| Academic,Research|

                  เมื่อวันที่ 7-8 มีค 63 งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และบริษัท ARIT จำกัด จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมสอบ จำนวน 81 คน และอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3  มีนิสิตเข้าร่วมสอบ จำนวน 51 คน โดยมีอาจารย์จเร รัตนพิทักษ์ และ อาจารย์อรอนงค์ หลิมเจริญ วิทยากรจากบริษัท ARIT จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบและดูแลควบคุมการสอบในครั้งนี้

 

 

นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว