เตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 มี.ค. 2563, 14:29 น.| 369| Academic,Research|

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมบุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop  "การเตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19" ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ และสอนขั้นตอนการทำแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด - 19