เจ้าภาพจัดงาน ECTI DAMT & NCON 2021

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 มี.ค. 2563, 18:01 น.| 639| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน พัทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)  หรือ ECTI DAMT & NCON 2021 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือ จาก 8 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)

      ในการประชุมวิชาการดังกล่าวจะมีนักวิจัยและนักวิชาการจากหลายประเทศ ร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ (keynote speaker) ในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง ( นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT ) : ภาพ/ข่าว