ติดตามความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาช่วงโควิด-19

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 เม.ย. 2563, 17:03 น.| 348| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมบุคลากรภายในคณะฯ ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม และดูแลสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของนิสิตกัมพูชา นิสิตทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนิสิตที่ศึกษาในคณะฯ และยังพักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงที่นิสิตไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

          โดยในเบื้องต้นทางคณะฯ ได้ให้การช่วยเหลือนิสิต โดยการจัดหาหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งให้กับนิสิต และจัดเตรียมรถตู้คณะเพื่อรับส่งนิสิตในการซื้ออาหาร สัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์, พุธ, ศุกร์) นอกจากนี้ยังได้จัดทำไลน์กลุ่มของนิสิตกัมพูชาเพื่อใช้สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่นิสิตต้องการความช่วยเหลือ

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวเกศินี อัตถะกาศ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ภาพ