เข้าพบผู้ว่าฯ หารือแนวทางต่อยอดโครงการวิจัยฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 มิ.ย. 2563, 10:48 น.| 538| Academic,Research|

       เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ และ ตัวแทนจากธนาคารออมสิน พร้อมด้วย ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย และ ผศ.ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานความคืบหน้า และหารือแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2563
ณ สำนักงานจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

              สาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์: ภาพ/ข่าว