ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 2022-08-01 15:17:11 น.| 160| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่