ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์(จัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ))

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 26 มิ.ย. 2563, 09:33 น.| 268| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่