ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 26 มิ.ย. 2563, 09:45 น.| 196| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่