ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 รายการ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 26 มิ.ย. 2563, 10:12 น.| 178| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่