ข่าวสารคณะ

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุคอมพิวเตอร์))

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 ก.ค. 2563, 13:11 น.| 172| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่