ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และวัสดุก่อสร้าง)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 ก.ค. 2563, 14:14 น.| 182| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่