ข่าวสารคณะ

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์(จัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง))

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 11 ส.ค. 2563, 15:12 น.| 353| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่