ข่าวสารคณะ

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ(ค่าเช่าห้องประชุม))

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 13 ส.ค. 2563, 15:50 น.| 182| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่