ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าของที่ระลึกและเรียงรับรอง,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์,ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 30 ก.ย. 2563, 16:30 น.| 430| Academic,Research|ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่