ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนันสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวโดย Kasinee.au| วันเวลาที่โพส 30 พ.ย. 2563, 14:06 น.| 23| Academic,Research|