ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดปฏิบัติการ Comprehensive robotic steam learning และชุดปฏิบัติการประมวลผลภาพ (Image processing)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 26 พ.ย. 2563, 11:09 น.| 420| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่