ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร (ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 4 ธ.ค. 2563, 15:23 น.| 221| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่