ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 4 ธ.ค. 2563, 15:30 น.| 160| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่