ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา(ค่าของที่ระลึก))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 18 ธ.ค. 2563, 09:52 น.| 336| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่