ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษษ ปีการศึกษา 2563(ค่าเช่าห้องประชุม))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 29 ธ.ค. 2563, 13:40 น.| 221| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่