ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดปฏิบัติการ Comprehensive robotic steam learning และชุดปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง(Internet of Thing : IoT ))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 30 ธ.ค. 2563, 13:35 น.| 462| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่