ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ 2565

ข่าวโดย Kasinee.au| วันเวลาที่โพส 6 ม.ค. 2564, 11:22 น.| 22| Academic,Research|